Facebook Twitter
wikiehealth.com

Nhãn: áp lực

Bài viết được gắn thẻ áp Lực

Phòng Ngừa Có Ngăn Chặn Phương Pháp Chữa Bệnh Không?

Đăng trên Thang Chín 3, 2023 bởi Cleveland Boeser
Trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta đã gặp vấn đề phải được giải quyết.Cho dù trong cuộc sống cá nhân của chúng tôi hoặc điều hành một doanh nghiệp vài thứ diễn ra suôn sẻ.Giải pháp? Giải quyết các vấn đề, giả!Tôi xin lỗi để làm phức tạp vấn đề, nhưng bạn có thể tìm thấy hai loại thường xuyên mà giải quyết vấn đề rơi vào...

Các Triệu Chứng đau Tim, Nguyên Nhân Và điều Trị

Đăng trên Tháng Chạp 9, 2021 bởi Cleveland Boeser
Hỏi một số người cập nhật những người lớn hơn năm mươi: chính xác thì họ sợ điều gì nhất? Bốn trong số năm người sẽ trả lời: Cái chết đột ngột vì đau tim.Tấn công vành đang trở thành một lý do tiêu chuẩn đằng sau cái chết sau năm năm mươi tuổi.Trái tim gắn có thể phòng ngừa được ở một mức độ lớn và chúng tôi học cách ngăn chặn nó...

Làm Thế Nào để Sống Sót Sau Một Cơn đau Tim

Đăng trên Tháng Chạp 18, 2020 bởi Cleveland Boeser
Hầu hết các cơn đau tim bắt đầu chậm, với đau nhẹ hoặc đau khổ.Các triệu chứng thường xuyên của một cơn đau tim là:- Đau ngực không rõ ràng sau khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc đau thắt ngực.Hầu hết các cơn đau tim liên quan đến sự khó chịu ở giữa ngực kéo dài hơn một vài phút, hoặc điều đó biến mất và quay trở lại...