Facebook Twitter
wikiehealth.com

Nhãn: tự nhiên

Bài viết được gắn thẻ Tự Nhiên

Răng Làm Trắng Tự Nhiên

Đăng trên Tháng Tư 24, 2023 bởi Cleveland Boeser
Một trong những thói quen nha khoa gần đây nhất để tạo sóng là do làm trắng răng.Có thể hiểu có nhiều phương tiện để hoàn thành răng trắng hơn và răng sáng hơn.Tương tự, bạn có thể tìm thấy các chi phí khác nhau và ngoài ra một số yếu tố rủi ro nhỏ liên quan đến một số kỹ thuật làm trắng răng.Nếu bạn đạt được răng trắng hơn bằng cách tự nhiên, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn mà bạn thậm chí có thể không xem xét...

Có Phải Giảm đau Tự Nhiên Thực Sự Tồn Tại?

Đăng trên Tháng Mười 27, 2021 bởi Cleveland Boeser
Mọi người sẽ chịu đựng nỗi đau một lúc nào đó trong cuộc sống của họ.Nghe có vẻ nghiệt ngã, một số nỗi đau là cần thiết - đó là một tín hiệu từ não của chúng ta rằng có điều gì đó không ổn trong cơ thể chúng ta, một cái gì đó chúng ta sẽ cần phải giải quyết để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta...

Giảm đau Mãn Tính

Đăng trên Tháng Bảy 18, 2021 bởi Cleveland Boeser
Mọi người sẽ trải qua nỗi đau tại một thời điểm trong cuộc sống của họ.Đau là một hình thức bảo vệ cần thiết chống lại tai nạn, bệnh tật hoặc các tình trạng sẽ làm suy yếu hoặc giết chết chúng ta.Đau đớn cảnh báo chúng tôi rằng có gì đó không đúng.Đau có thể là 'cấp tính' hoặc 'mãn tính' - đặc điểm phân biệt giữa hai là thời gian của chúng...