Facebook Twitter
wikiehealth.com

Nhãn: uống rượu

Bài viết được gắn thẻ Uống Rượu

Lạm Dụng Rượu - Bạn Có Vấn đề Gì Không?

Đăng trên Tháng Tám 4, 2023 bởi Cleveland Boeser
Rượu đã biến thành một vấn đề cho cá nhân bạn? Không phải là lúc để cải thiện?Cho dù bạn muốn ngừng tiêu thụ rượu hoàn toàn, giảm bớt rượu - hoặc đơn giản là giảm lượng bạn uống.Thôi miên có thể giúp bạnỞ Mỹ, 37 % cá nhân trong một nghiên cứu của tổ chức đã lần đầu tiên say rượu trước tuổi 14...

Răng Làm Trắng Tự Nhiên

Đăng trên Tháng Tư 24, 2023 bởi Cleveland Boeser
Một trong những thói quen nha khoa gần đây nhất để tạo sóng là do làm trắng răng.Có thể hiểu có nhiều phương tiện để hoàn thành răng trắng hơn và răng sáng hơn.Tương tự, bạn có thể tìm thấy các chi phí khác nhau và ngoài ra một số yếu tố rủi ro nhỏ liên quan đến một số kỹ thuật làm trắng răng.Nếu bạn đạt được răng trắng hơn bằng cách tự nhiên, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn mà bạn thậm chí có thể không xem xét...