Facebook Twitter
wikiehealth.com

Allergi Lättnad

Publicerat på Juni 12, 2022 av Cleveland Boeser

Allergier betraktas som immunfel som uppstår när en persons kropp är överkänslig för vissa ämnen. Dessa ämnen som orsakar allergier kallas allergener. Allergier får din kropp att skapa överdrivna nivåer av immunglobulin E. Denna överproduktion kan leda till inflammation, rinnande näsor, kliande ögon samt chock eller död, baserat på hur extrem en persons allergier kan vara.

Vanliga yttre indikationer på allergier inkluderar rodnad och klåda i ögonen, väsande andning eller andra svårigheter att andas, hudutslag eller bikupor. Vissa individer med allvarliga allergier kan uppleva anafylax eller död i extrema exponeringssituationer. Det finns flera vanliga allergier som många människor lider. Animal Dander (särskilt från katter), pollen, dammkvalster och vissa mediciner kan alla vara faktorer bakom allergier. Många människor kan också vara allergiska mot matvaror såväl som hela matgrupper.

Den mest typiska metoden för läkare att känna igen någons allergier skulle vara att genomföra ett hudtest. Hudallergitester utförs vanligtvis på någons rygg på grund av den enorma mängden ytarea, och dessutom på grund av den begränsade känsligheten som upplevs av anledningen till att kroppens avsnitt. Läkare gör prickar i patientens hud, plus att de introducerar mindre mängder ämnen som vanligtvis orsakar allergier. Allergenerna är märkta, och inom en trettio minuters period kommer en rödande av din hud som omger allergenerna att inträffa om individen är allergisk mot 1 eller ännu mer av ämnena.